Innhold. Interaktiv elektro.

 

 

 

 

Del 1.

Denne delen gir en innføring i fysiske størrelser og begreper. Gjennom opplegget skal eleven få et begrep om hva slags arbeide en bestemt effekt kan utføre.  Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven slipper inn i del 3.

 

Del 2.

Denne delen gir en innføring i elektriske størrelser og begreper. Her skal eleven få forståelse for hvordan spenninger og strømmer fordeler seg i elektriske kretser.

Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven slipper inn i del 4.

 

Del 3.

Denne delen gir en innføring i forskjellige typer elektrisk spenning, og de forskjellige virkningene som den elektriske strømmen kan ha. Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven slipper inn i del 5.

 

 

Del 4.

Denne delen gir eleven øvelse i å bruke trigonometriske funksjoner for å regne på elektriske kretser. Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven slipper inn i del 6.

 

 

Del 5

Denne delen skal gi eleven et grunnlag å bygge videre på når han skal dimensjonere og vurdere tekniske detaljer i et elektrisk anlegg. Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven får anledning til å tenke konkret over en ny modul for videreføring i kursopplegget.

Del 6

Denne delen skal gi eleven en enkel innføring i hvordan strømmen og spenningen oppfører seg i et symmetrisk belastet trefaseanlegg. Emnet avsluttes med en prosjektoppgave som skal leveres, og vurderes av læreren. Oppgaven må være godkjent før eleven får anledning til å starte opp med en ny modul i kursopplegget.

SLUTT

Når eleven er ferdig med elektroteknikken, kan han skrive ut et personlig kursbevis som dokumentasjon på at eleven har gått igjennom hele kurset. I tilegg har eleven fått en lærebok som han har tilgang til så lenge han husker sin personlige kode til programmet.