ALARM FØR OPPSTART.

 

TIPS:

 

Motorutgang

Tidsrele

Relè.

Funksjonskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send svar til læreren.

 

 

Du skal nå koble opp denne styringen på koblingsbrettet ditt.  Du må bearbeide tegningen slik at den passer med de releene som du får av læreren din, og du må sette inn nr. på alle skruene i tegningen slik som du velger å koble dette opp.