FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG

 

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-6

Hvorfor vi har forskriften, og hvordan denne er ment å skulle virke.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

§ 9

Ansvar

 

§ 13

Oppbevaring av dokumentasjon.

Oppbevares av anleggets eier.

§ 14

Meldeplikt

Gjelder utvidelser i anlegget.

PLANLEGGING OG UTFØRELSE

§ 16

Planlegging, og vurdering av risiko.

Gjelder § 17 til 35.

§ 17

Tilgjengelighet for vedlikehold.

 

§ 18

Fordelingssystem.

NEK 400

§ 19

Jordingsanlegg.

NEK 400

VERN OG ANDRE BESKYTTELSESTILTAK

§ 20

Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 21

Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 22

Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 23

Beskyttelse mot overstrøm

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 24

Beskyttelse mot feilstrømmer

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 25

Beskyttelse mot overspenning

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 26

Beskyttelse mot underspenning

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 27

Spenningsfall i forbrukerens anlegg.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 28

Beskyttelse mot ytre påvirkninger.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 29

Nødutkopling.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 30

Utstyr for frakopling.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 31

Avbrudd i strømtilførselen.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 32

Merking av kabler, vern og annet materiell.

Tiltak kan f.eks. velges ut fra NEK 400

§ 35

Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper.

Byggforskriftene.

ELEKTRISK UTSTYR TILKOPLET LAVSPENNING

§ 38

Tilkopling med bevegelig ledning.

 

 

 

NEK 400