KONDENSATORER

 

 

 

 

 

 

 

C   = Kappassitans. Målt i Farad. (F)

e   = Isolasjonsegenskapen til isolatoren.

L   = Avstanden mellom platene. (m)

A  = Arealet på platene. (m2)

 

NÅR EN KONDENSATOR SETTES UNDER SPENNING, VIL DENNE HELT FØRST SUGE TIL SEG STRØM SOM EN KORTSLUTTNING. SIDEN VIL STRØMMEN SYNKE ETTER HVERT SOM KONDENSATORPLATENE BLIR FYLT OPP AV POSITIVE OG NEGATIVE LADNINGER.

 

NÅR KONDENSATORPLATENE ER FULLE, FUNGERER KONDENSATOREN SOM EN ISOLATOR.

 

 

 

 

 

 

TIDSKONSTANT.