MOTORPRINSIPPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi setter strøm på en spole, vil det danne seg magnetiske poler i spolen. Disse polene vil skifte polaritet når vi endrer strømretninga.

 

 

 

Dersom vi setter inn en permanent magnet i et slikt, skiftende magnetfelt, så vil denne magneten begynne å dreie rund like fort som strømretningen skifter.