27. FASEKOMPENSERING

 

 

 

 

 

 

Når fasevinkelen mellom strøm og spenning blir stor må dette rettes opp.  Siden slike strømmer vanligvis er induktive, bruker man å rette opp dette ved å kople inn et kondensatorbatteri i kretsen.  Kondensatoren virker som kjent slik at den ”suger” til seg strøm, samtidig som spolene i den induktive lasta vil forsinke strømmen i forhold til spenninga. Disse to fenomenene vil oppheve virkningen til hverandre, slik at fasevinkelen minker. 

 

Det er vanlig å rette opp fasevinkelen så mye at cosj blir omkring 0,9.  Dersom denne i utgangspunktet er lavere enn 0,8 må vi tenke på om lasta trekker så mye strøm at fasekompensering kan bli nødvendig.

 

Når vi skal beregne et slikt kondensatorbatteri må vi ta utgangspunkt i effektene. Siden bestiller vi en kondensator med så mye reaktiv effekt som vi trenger. Denne må monteres slik at kondensatoren kan lade seg ut over lasta når lasta koples fra.

 

Q = QL - QC

 

Se TREFASEBEREGNINGER.