OPPGAVE 10: PARALLELLKOPLING

 

 

 

 

Kople opp øvingsbrettet slik at du får realisert denne koplinga mellom de tre bryterne og de tre lampene.

 

 

 

 

 

 

 

1

Tegn inn koblingen  på figuren under slik som du vil lage den.

 

 

 

2

Mål strømmen inn i koblingen når alle lampene lyser. Husk tipset fra oppgave 3.

3

Mål strømmen gjennom lampe A, B, og C. Før resultatet inn i tabellen. Tenk over hvordan du på lurest mulig måte kan måle strømmen gjennom lampe C.

4

Mål spenninga inn på kretsen, og over hver av de tre lampene. Før spenninga inn i tabellen.

5

Regn ut den effekten som hver av de tre lampene lyser med ved hjelp av effektformelen.

 

 

 

 

 

P = U • I

I   =

U  =

P   =

IA =

UA =

PA =

IB =

UB =

PB =

IC =

UC =

PC =

 

 

SKRIV SVAR TIL LÆREREN