VK1 ELEKTROMEKANISKE FAG

 

 

 

På denne siden finner du en del av de praktiske øvelsene, og noen teoretiske oppgaver, som du skal arbeide med i løpet av VK1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSLAGSBOK

 

 

INDUSTRIELL ELEKTRONIKK.

- Digitalteknikk

- PLS-programmering

- Halvlederkomponenter

 

ELEKTRISKE INDUSTRIANLEGG.

- Måleteknikk

 

- Forskrifter og normer

- Ledninger og sikringer

- Jording

- Strømnett

 

 

- Elektriske motorer

- Automatikk