KOBLINGS - OG MÅLETEKNIKK

 

1

 

 

 

 

UNIVERSALINSTRUMENTET

Koblinger med instrumenter

Innleveringsoppgaver

Koblingsøvelser

 

 

 

 

2

JORDSTRØMLABORATORIET

Beskrivelse av laboratoriet.

Bruk av jordelektrodemåler.

Innleveringsoppgaver

Måleøvelser

 

3

LASTANALYSE

Bruk av instrumentet.

Innleveringsoppgaver

Måleøvelser

 

4

NETTANALYSE

Bruk av instrumentet.

Innleveringsoppgaver

Måleøvelser

 

5

ISOLASJONSMÅLING

Bruk av megger

Innleveringsoppgaver.

Måleøvelser.

 

6

OSCILLOSKOP.

Bruk av instrumentet.

Innleveringsoppgaver

Måleøvelser