Fordelingsskjema

Strømføringsevne:

 

 

3-fase PVC- kabel

 

 

 

2-fase PVC- ledning

 

2-fase PVC- kabel

 

Reduksjonsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra dette sikringsskapet er det 6 utgående kurser. Bruk tabellen i NEK 400, og finn de ledningstverrsnittene som du må trekke inn for kusene når disse skal trekkes inn i rør i isolert vegger. Hovedkabelen skal installeres åpent på vegg. Denne må dimensjoneres slik at den tåler den strømmen som overbelastningsvernet (OV) kan slippe gjennom.  ( Diskuter tegningen med læreren din.)

 

 

 

 

 

Send svar til læreren