FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONER AV ELEKTROFAGFOLK.

Elektrofaget er strengt regulert i forhold til hva slags utdanning som kreves av personer som skal arbeide innen faget. Dersom du utfører et elektrisk arbeid uten å ha de formelle kvalifikasjonene i orden, så risikerer du å bli straffet for dette.  Ofte går det greit, men dersom dette arbeidet ditt skulle forårsake en brann der noen liv gikk tapt, så er du virkelig ille ute. Du risikerer rett og slett å bli tiltalt for drap.

 

Elektrisitetstilsynet holder kontroll med hva som utføres av elektriske arbeider rundt omkring, og de holder kontroll med hvem som gjør dette arbeidet på de enkelte anleggene. Den personen som står for arbeidet må skrive under på et meldingsskjema som tilsynet skal ha før noen får lov til å begynne på jobben. Den personen som skriver under på dette skjemaet, skal være den øverste sjefen i det firmaet som skal utføre arbeidet. Han kalles for INSTALLATØR. Det er installatøren som har ansvaret for at denne jobben blir riktig utført.

 

Når elektrisitetstilsynet har sett på saken, får vanligvis installatøren beskjed om at han kan utføre dette arbeidet. Da velger han ut en av elektrikerne sine til å gjøre jobben. Elektrikeren har fagbrev. Derfor tillater elektrisitetstilsynet ham å arbeide helt selvstendig med å bygge anlegget. Når anlegget er ferdig, skal denne montøren skrive under på et skjema som sendes til elektrisitetstilsynet. Når dette skjemaet kommer inn, vet tilsynet hvem som har gjort jobben, og de vet hvem som har ansvaret for det. Dersom det skulle bli en farlig brann, kan de gå tilbake til disse papirene. Dersom de finner ut at noen har gjort noe uten at disse papirene finnes, så setter de i gang etterforskning.

 

Når elektrisitetstilsynet setter i gang en slik etterforskning, er det flere ting som skjer. Først kommer forsikringsselskapet på banen. De vil ikke betale ut forsikring til folk som har tent på huset sitt selv. Da begynner saken å rulle. Du er faktisk ansvarlig dersom du har gjort en ulovelig jobb.

 

I denne forskriften er det to viktige ord. Hva menes med Å FORESTÅ, og hva menes det med å ARBEIDE SELVSTENDIG? Så er det slik at han som kan arbeide selvstendig gjerne kan ha med seg en hel flokk med medhjelpere. ( Hjelpearbeidere og lærlinger.)  

 

 

DE VIKTIGSTE PARAGRAFENE I FORSKRIFTEN:

 

 

FORSKRIFTEN

 

KOMMENTAR

§ 2

Ansvar for at forskriften holdes.

Anleggets eier.

§ 8

Krav om fagbrev, og til kvaliteten på opplæring.

Gjelder bl.a. for lærere.

§ 11

Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjoner av el- anlegg. 

n    Elektroinstallatør.

n    Heisinstallatør.

n    Automatiseringsleder

§ 12

Kvalifikasjoner for den som skal forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

n    Sakkyndig driftsleder

 

§ 13

 

Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjoner på elektriske anlegg.

Krav til fagbrev. Paragrafen peker på hva som kreves for at fagarbeidere skal kunne virke innen flere beslektede fagbrevkategorier.

 

 

 

Fagbrev under tilsynsloven.

Les kvalifikasjonsforskriften

Byggeprosjekter av elektriske anlegg.

Vedlikehold av elektriske anlegg.

Utdanning til fagarbeider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send svar til læreren.