POLOMKOBLBAR MOTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips om koblingen

Polomkoblbare motorer

Bruk av polomkoblere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send svar til læreren