IKKE-INVERTERENDE FORSTERKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgangspenningen blir positiv når inngangsspenningen er positiv.

 

R1 = R3

 

 

 

 

 

 

Se operasjonsforsterkere