HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.

 

 

 

 

Produkt og elektrisitetstilsynet har ansvaret for å se til at Internkontrollforskriften blir fulgt opp i alle virksomheter. Denne forskriften skal sikre at en kunde kan se hva slags forhold som råder i den bedriften som produserer det produktet som kunden skal kjøpe.

 

Er det din skyld at du nesten ble drept på den jobben?

 

 

 

§ 1

Formål

§ 2

Virkeområde

§ 3

Definisjoner

§ 4

Plikt til internkontroll

§ 5

Innhold i HMS - arbeidet. Dokumentasjon

§ 6

Samordning

§ 7

Tilsynsmyndighet

§ 8

Dispensasjon

§ 9

Klage

§ 10

Reaksjonsmidler

§ 11

Ikrafttredelse

 

 

 

 

 

 

 

Les hele forskriften.

Send svar til læreren