1. RISSIKOVURDERING

Sikkerhetsforskriften § 10

 

Når du skal utføre et arbeide har du plikt til først å tenke gjennom hva slags hensyn du må ta ut fra de lovene og forskriftene som gjelder for dette arbeidet. De vurderingene som du foretar må du kunne vise fram dersom det skulle bli spørsmål om det. Et slikt spørsmål kan bli aktuelt om det skjer et uhell i forbindelse med dette arbeidet.

 

Du må altså tenke, og samtidig skrive ned tankene dine i f.eks. et skjema. Når dette er kommet ned på papiret, sier vi at du har dokumentasjon på disse tankene. Dokumentasjonen skal du oppbevare så lenge som det kan være behov for dette papiret.

 

Det sier seg selv at en slik vurdering kan bli ganske enkel for noen jobber, og svært komplisert for andre jobber.

 

I §10 i sikkerhetsforskriften blir du pålagt å foreta en risikovurdering for det arbeidet som du skal utføre. Denne paragrafen peker på 4 punkter som du må ta stilling til.

 

Tenk deg at du skal skifte en stikkontakt på arbeidsbenken i verkstedet.

 

Tenk over sikkerhetsforskriften, og finn ut hva du må tenke på før du kan utføre dette arbeidet. Når du skal dokumentere tankene dine, kan det være greit å lage et skjema.

 

Ansvarlig fagarbeider

 

 

Nødvendig verneutstyr

 

 

Spenningen på arbeidsstedet.

 

 

 

 

 

Arbeidsmetode

 

1

Gjøre arbeidsstedet spenningslaust ved å bryte sikringen.

 

 

2

Henge opp ”under arbeid” skilt på sikringen.

 

 

3

Kontroller at prøvelampen fungerer i en annen stikkontakt.

 

 

4

Kontroller at stikkontakten er spenningslaus.

 

 

5

Etabler jord og kortsluttningsapparat i nabokontakt på samme kurs.

 

 

6

Demonter den gamle stikkontakten.

 

 

7

Monter den nye stikkontakten.

 

 

8

Sjekk at alle ledningsforbindelsene er faste under skruene.

 

 

9

Kontroller at stikkontakten er skikkelig festet, og at denne er rett.

 

 

10

Fjern jord og kortsluttningsapparatet.

 

 

11

Demonter ”under arbeid” skiltet.

 

 

12

Kontrollmål sikringskursen med meggeren.

 

 

13

Mål med meggeren mellom jordklemmen til et nærliggende jordpunkt.

 

 

14

Tilbakestill sikringen, og spenningsprøve stikkontakten.

 

 

 

Dette kan virke ganske omstendelig, og mange erfarne elektrikere ville bare gjøre en slik jobb uten å bry seg om å dokumentere dette. Men like fullt er denne erfarne elektrikeren forpliktet til å følge en prosedyre, og han er forpliktet til å ha en slik dokumentasjon på arbeidet sitt før han setter i gang.

 

Når fagarbeiderne først har laget en slik prosedyre tar de selvsagt vare på skjemaet sitt slik at de siden kan benytte dette i forbindelse med alle slike jobber.

 

 

Send svar til læreren.