E2-3 Egenkontroll og samsvarserklæring.

 

Før du kan avvikle de sikkerhetstiltakene som du har etablert rundt arbeidsplassen din, så må du teste at det anlegget du nå har installert er sikkert for omgivelsene. Anlegget ditt er bygget i et 230 V anlegg. Du må nå teste at dette anlegget ikke får lekkasje mellom fasene og jord med en megger som leverer en spenning på 500V. Noter den verdien som du måler.

 

Når du har kontrollert dette, kan du avvikle sikkerhetstiltakene. Deretter kan du sette spenning på anlegget, og prøve om dette fungerer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isolasjonskontroll.

2

Prøving av anlegget.

3

Kontroll av anlegget.

4

Send samsvarerklæringen til læreren.