94. LEDNINGSTVERRSNITT

 

1

Den måten som kabelen er lagt opp på, forteller noe om hvor god kjøling kabelen får.

NEK 400 side.178

Tab.  52 – A1

2

Kabelens strømføringsevne kan så bestemmes ut fra forlegningsmåten, tverrsnittet og isolasjonsmaterialet. Dette beregnes ut fra at kabelen ligger alene i en omgivelsestemperatur opp til 30 oC. 

NEK 400 side 179…

Tab. 52A2 –A13

3

Dersom temperaturen rundt kabelen er høyere enn 30 oC, må strømføringsevnen reduseres med faktoren i tabellen.

NEK 400  side 191

Tab. 52 A14

4

Dersom det ligger flere strømførende kabler inntil hverandre, må strømføringsevnen reduseres med faktoren i tabellen. 

NEK 400 side 193

Tab. 52 A17

5

De sikringene som velges må ryke før energien i en overbelastningstrøm rekker å varme opp ledningen til en skadelig verdi.

FEL § 23.

NEK 400 side 100

pkt.  433.1

6

De sikringene som velges må ryke før energien i en kortsluttningstrøm rekker å varme opp ledningen til en skadelig verdi.

FEL § 23

NEK 400 side 104

pkt. 434.5.2

 

OVERBELASTNING AV KABLER.

 

KORTSLUTTNINGSVERN.

 

 

 

 

 

 

 

IB=

BELASTNINGENS STRØMBEHOV

In=

SIKRINGENS MERKESTRØM

Iz=

LEDNINGENS STRØMFØRINGSEVNE

I2=

SIKRINGENS TIMEPUNKT.

 

 

 

 

 

 

t  =

MAKS. UTKOPLINGSTID FOR SIKRINGEN.

k  =

KONSTANT FOR LEDERMATERIALET.

S =

LEDERENS TVERRSNITT

Ik =

BEREGNET (minimal) KORTSLUTTNINGSTRØM.

 

 

K for PVC LEDNING AV KOPPER = 115

K for PVC LEDNING AV ALUMINIUM = 76

Se NEK tabell 43A