START - STOPP AV MOTOR MED NULLSPENNINGSUTLØSNING

 

TIPS:

 

Skjemategning.

Symboler.

Kontaktorer.

Kobling

Termiske vern.

Signallamper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koblingsterminalene er markert med :  i tegningen.

 

Før du kan koble denne kretsen, må du først føre inn nr. på alle de koblingsskruene som du vil bruke når du kobler opp anlegget. Når de forskjellige numrene er bestemt, er det viktig at du faktisk legger ledningene slik som tegningen din nå viser at de ligger.

 

 

 

I denne oppgaven skal den GRØNNE lampen lyse når motoren går. Den RØDE lampen skal lyse dersom motorvernbryteren har koblet ut motoren.

Svar til læreren.