REGNESKJEMA FOR EN STRØMKRETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En strømkrets settes sammen av regneskjemaene for spenningskilden, kabelen, og lasta. Disse regneskjemaene settes sammen til en krets som danner en seriekobling. Bruk reglene for seriekobling når du utfører beregninger i strømkretser.