LOVER, FORSKRIFTER OG NORMER.

Reidar Farestad

 

 

Inspektører i arbeid.

 

Tips:

-

Hvorfor har vi et slikt lovverk?

-

Hvem styrer, og hva har vi lov til?

-

Arbeidstilsynet.

 

 

 

 

 

Det finnes et ganske omfattende lovverk som regulerte arbeid i elektriske anlegg. Gjennom dette emneheftet skal du nå bli kjent med noen av de forskriftene som gjelder for montasje av elektriske anlegg. Ta vare på adressene til de nettstedene som du møter når du arbeider med opplegget, slik at du siden kan finne tilbake til dem.

 

 

1

Forskrifter for helse, miljø, og sikkerhet.

2

Tilsynsloven.

3

Forskrifter og Normer.

4

Kvalifikasjonsforskriften.