DATA ELEKTRO

 

Når du arbeider med dette opplegget, må du tenke deg at du arbeider i et lite firma som heter Data Elektro. Dette firmaet har noen faste kunder som du må forholde deg til. Ut over det får firmaet inn oppdrag fra mange andre kunder som du møter som firmaets representant. Det er din oppgave å sørge for at disse kundene får et positivt inntrykk av bedriften, slik at de velger å benytte deres firma neste gang de trenger kontakt med en elektriker. På den måten kan du medvirke til å sikre arbeidsplassen din.

 

Under arbeidet med dette undervisningsopplegget skal du i hovedsak forholde deg til tre forskjellige, faste kunder av firmaet ditt. Du må forholde deg til familien Maserud, industribedriften SAG OG BRUK, og gårdbruker Jens Bonde.

 

 

 

Om Data Elektro

 

 

 

 

Familien Maserud

Industribedriften SAG OG BRUK

Gårdbruker Jens Bonde.