Den første gangen du kommer ti A/S Sag og bruk for å arbeide, får du utdelt en liten bok. Denne boken er en del av bedriftens internkontrollsystem, og den forteller hvordan bedriften vil ha utført de elektriske anleggene. Bedriften har en del hemmeligheter som de ikke vil at konkurrentene skal få tak i.  Derfor må du skrive under på en taushetserklæring før du slipper inn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISK MANUAL

SAG OG BRUK a/s

0022 SMÅBY

 

 

Vedlikeholdsavdelingen.

Arbeidsavtale.

Tegning av bedriften.

Referansesystemet.

Identifikasjonskode.

Motorutgangen

Skjemategning.

Krav til primærkontrollen

Rekkeklemmer

PLS -innganger.

Krav til kortrammer.

Journaler

 

 

Denne manualen er utviklet ved bedriftens vedlikeholdsavdeling. Manualen peker på hvordan bedriften ønsker seg de elektriske anleggene som skal bygges inn.

 

Manualen skal benyttes av bedriftens ansatte, og av personell som leies inn for spesielle oppgaver.

 

Manualen er en del av bedriftens HMS - system.

 

Driftslederen.