FORSKRIFTER

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFTSBØKER

UTGITT AV PRODUKT OG ELEKTRISITETSTILSYNET

 

 

 

 

PUBLIKASJON

1

FFU

Forskrift om kvalifikasjoner av elektrofagfolk

2

FSL

Forskrift om sikkerhet ved å arbeide i og drift av lavspenningsanlegg

3

FSH

Forskrift om sikkerhet ved arbeide i og drift av høyspenningsanlegg

4

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 

5

FEA-F

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

6

FEU

Forskrift om elektrisk utstyr.

7

FEMU

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.

8

FUSE

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.

9

FEA-M

Forskrifter for elektriske anlegg, maritime installasjoner

 

I dette kurset er det bare FFU., FSL., og FEL som blir omtalt.