Datele. Blokk 3

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr A4

A

PLS- programmering.

A2 CEF

Oppgaver

 

PLS- programmering.

Reidar Farestad.

 

 

 

TEORI:

 

 

 

Kobling av PLS- anlegg.

 

Instruksjonslisteprogrammering.

 

Dataprogram.

 

Ladder- programmering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPGAVER:

A3-a

Bruk av håndprogrammerer

A3-b

Bruk av GX DEVELOPER. (MELSOFT).

A3-1

Program for kontroll av motor.

A3-2

Alarm under oppstart.

A3-3

Lys i smøregrav

A3-A

Dreieretningsvender

A3-B

Motstrømsbremse.

A3-C

Kvittering, og avstilling av alarm.

A3-D

Kjøring, og tømming av vogn.