NÅR VI KJØPER ELEKTRISKE ARTIKLER BRUKER VI NOEN ORD…

 

 

 

 

 

Vi sier at vi har en spenning på 230 Volt på en stikkontakt.

 

 

 

 

Vi kjøper en sikring som skal tåle en elektrisk strøm på 4 Ampere.

 

Vi kjøper en lyspære som skal lyse med en effekt på 60 Watt.

 

Hva er elektrisk spenning?

 

Hva er elektrisk strøm?

 

Hva er elektrisk effekt?

 

 

 

 

Hvordan kan vi koble dette sammen?

 

Hvordan kan vi vite at sikringen er stor nok?

 

Hva slags ledning må vi velge til en slik kobling?

 

 

Send svar til læreren.