JORDELEKTRODENS ELEKTRISKE EGENSKAPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jordelektrodens overgangsmotstand.

2

Ukjent plassering av jordelektroden.

3

Metallkonstruksjoner i jorda.

4

Driftsjording