BLOKK 2 

VG1-ELEKTROFAG

 

Arbeidet med emnene innenfor denne blokken vil ta 5 uker av skoleåret. I tillegg inneholder denne blokken et 20 timers kurs i digitalteknikk og elektronikkomponenter.

 

 

 

 

Arbeidsplan for blokk 2

 

 

 

 

Kursplan.:

D3

Elektronikkomponenter

 

D3

Grunnlag i digitalteknikk

 

D3

Automatikkomponenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsemner

 

F1

Forskrifter

D4

Systemer for kringkastning. Antenneanlegg.

D5

Elektronikkeksperimenter

 

A2

Motorstyring

 

E2

Installasjon av anlegg i bås