Datele. Blokk 2

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr F1

A, E, D

Forskrifter

Generelt

Oppgaver

 

LOVER, FORSKRIFTER OG NORMER.

Reidar Farestad

 

 

Inspektører i arbeid.

 

Tips: (Ting du har lært om i blokk 1.)

-

Hvorfor har vi et slikt lovverk?

-

Hvem styrer dette lovverket?

-

Sikkerhetsforskriften.

-

Planlegging og gjennomføring av arbeid.

-

spenningsarter

 

I blokk 1 ble du klar over at det fantes et lovverk som regulerte arbeid i elektriske anlegg. Gjennom dette emneheftet skal du nå bli kjent med noen av de forskriftene som gjelder for montasje av elektriske anlegg. Ta vare på adressene til de nettstedene som du møter når du arbeidet med opplegget, slik at du siden kan finne tilbake til dem.

 

F1-1

Tilsynsloven.

F1-2

Forskrifter og Normer.

F1-3

Kvalifikasjonsforskriften.

F1-4

Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.

F1-5

NEK 400

F1-6

Forskrifter for helse, miljø, og sikkerhet.

F1-7

Installasjonsoppgave.

F1-A

Arbeidstilsynet.

F1-B

Hovedverneombudet i bedriften.

 

 

Skriv ut oppgaveheftet