Datele. Blokk 2

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr E2

E

Kabelanlegg

E1-ABCDEF

Øvelser

 

INSTALLASJON AV ANLEGG I BÅS

 

 

 

 

 

 

Tips:

 

 

 

Kabelarbeid

Rissikovurdering.

Samsvarserklæring

Festemateriell

 

 

 

 

Når du arbeide med dette emneheftet skal du prøve å få til en liten installasjon med et fagmessig resultat. Her er det viktigere at arbeidet ditt blir pent, enn at det virker.

 

Det viktigste her er at du skal følge de prosedyrene som gjelder for et slikt arbeid, og du skal legge vekt på at arbeidet ditt skal organiseres, og utføres i riktig rekkefølge.

 

 

 

 

E2-1

Planlegging av arbeidet.

E2-2

Installasjonsøvelse 1

E2-3

Ferdigstillelse av arbeidet.

E2-A

Installasjonsøvelse 2

E2-B

Installasjonsøvelse 3