Datele. Blokk 2

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr D4

D

Kringkastningssystemer.

D4-ABDF

Oppgaver

 

 

Systemer for kringkastning og antenner.

Reidar Farestad

 

Sender- og mottakerteknikk.

 

Antenner.

 

Koaksialkabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenneanlegg

Feltstyrkemåleren.

Symboler

 

 

 

I dette emneheftet skal du først være den montøren som monterer antenneanlegget. Deretter skal du tenke gjennom hvordan du kan instruere en lite kyndig person i de tingene som må til for å kunne stille inn, og programmere et fjernsynsapparat.

 

 

 

 

D4-1

Kobling av Koaksialkabel.

D4-2

Feltstyrkemåling på antenner.

D4-3

Demping i antennekontakter.

D4-4

Forsterkerkobling.

D4-5

Tilkobling i ELKO - LINK anlegg.

D4-6

Innkobling av fjernsynsapparat.

D4-A

Brukerveiledning for fjernkontrollen.