Bruksanvisning for DATELE.

 

DATELE er et nettsted som brukes til elektroundervisning ved noen skoler. Her finner du en del transparenter, og en del praktiske øvelser som elevene kan arbeide med når de skal lære elektrofag.  De oppgavene som vi benytter, og den teorien som nettstedet presenterer er utviklet gjennom en årrekke i et tett samarbeid mellom installasjonsbedrifter, industribedrifter, og skoler i Vest Agder. På dette nettstedet finner du et grunnlag som du siden kan bygge på. Vi konsentrerer oss om den teorien som du trenger for å forstå de prinsippene som ligger bak NEK 400.  Men du skal også lære å utvikle et dataprogram som kan styre en elektrisk motor, og du skal lære å regulere en enkel prosess. Helt først kan du benytte de linkene som du finner på DATELE`s hjemmeside.  Mye av dette kan virke kaotisk, og meningsløst. Derfor bør du spille DATELE.

 

DATELE er et spill som vi kaller INTERAKTIV ELEKTRO. Spillet fungerer på samme vis som når du leser i en bok. Boken åpner seg gradvis ettersom du arbeider deg framover i den.  På hver enkelt side i denne boken blir du stillet overfor forskjellige problemstillinger.  Du må tenke over disse problemene, og finne de riktige løsningene for å komme videre i ”boken”.  Det er først når du kommer til den siste siden at du faktisk forstår det som du trodde at du forsto når du hadde løst den første siden.

 

-

Hvordan spille INTERAKTIV ELEKTRO?

-

Innehold i INTERAKTIV ELEKTRO?.

-

Brosjyre om bruk av DATELE.

-

Lærerveiledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kurspakke i bedrifter.

-

Bruk av programmet i skoler.

 

 

 

 

-

Pedagogikk.