VG1 TIP

 

 

 

På denne siden finner du en del av de praktiske øvelsene, og noen teoretiske oppgaver, som du kan arbeide med når du går på Teknikk og industriell produksjon. (TIP)

 

 

 

Oppslagsbok

 

 

Når du vil tilbake til hovedsiden bør du trykke på denne linken.

Formelsamling

 

 

Måleteknikk.

Myklodding.

Automatikk.

 

 

Elektriske begreper.

Ohms lov

Effekt

Elektriske kretser.

Magnetisme og Induksjon.

Kondensatorer.

Vekselstrøm.

Trefasemotorer.

Forskrifter og lover

Elektronikkomponenter.