AUTOMATISERTE ANLEGG

Koblingsøvelser for Mekanisk grunnkurs.

Reidar Farestad

 

TIPS:

Koblingsteknikk

Symboler

Skjemateknikk

Motoranlegg

Trykknapper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 1

Øvelse 2

Øvelse 3

Øvelse 4

 

Startapparat med nullspenningsutløsning.

Start og stopp fra flere steder.

Alarm før oppstart.

Dreieretningsvender.