KOBLINGS - OG MÅLETEKNIKK

 

 

Tips:

 

 

 

 

Innstillinger på instrumentet

 

Koblinger med instrumenter

 

 

 

 

 

 

 

Innleveringsoppgaver

 

 

1

Måling av motstand

2

Måling av likespenning.

3

Måling av vekselspenning

4

Måling av likestrøm.

5

Måling av vekselstrøm.

6

Bruk av summer

 

Koblingsøvelser

 

 

 

 

7

Bruk av summer

8

Måling av motstand

9

Måling av spenning og strøm

10

Parallellkobling

11

Seriekobling 1

12

Seriekobling 2

13

Serie - parallellkobling