INNHOLDSFORTEGNELSE

ELEKTROTEKNIKK

 

 

30

BEGREP I TREFASE.

 

 

Disse plansjene er laget slik at de skal fungere best mulig på en projektor. Du bør derfor se dem i modusen for FULL SKJERM. Dit kommer du lettest ved å benytte funksjonstast F11:

 

 

 

 

 

 

 

1

GRUNNBEGREP

31

DEKADISKE MULTIPLERE

2

OHMS LOV

 

 

3

EFFEKTFORMELEN

ELEKTRONIKK

4

MATERIALKONSTANTER

36

DIODER

5

RESISTANS

38

EN-PULS LIKERETTER

6

SERIEKOBLING

39

ENFASE BROLIKERETTER

7

PARALLELLKOBLING

41

TRANSISTORER

8

MOTSTAND I KABLER

42

TRANSISTORFORSTERKERE

9

LASTMOTSTAND

43

TRANSISTORBRYTER

10

SPENNINGSKILDER

 

 

11

REGNESKJEMA FOR KRETS

STYRINGSTEKNIKK

12

BATTERIER

56

SYMBOLER

13

KONDENSATORER

57

SIKKERHET I MASKINER

14

SPOLER

58

ENERGIDEL

15

MOTORPRINSIPPET

59

PRIMÆRKONTROLL

16

GENERATORPRINSIPPET

 

 

17

STILLINGSENERGI

MOTORANLEGG

18

BEVEGELSESENERGI

74

KLEMMEBRETTET

20

EFFEKT

75

MERKESKILTET

21

VIRKNINGSGRAD

 

 

24

VEKSELSTRØM

ANLEGGSTEKNIKK

25

BEGREP I VEKSELSTRØM

86

FORSKRIFTER

26

TREFASEFORMLER

87

SIKKERHETSFORSKRIFTEN

27

FASEKOMPENSERING.

88

KVALIFIKASJONSFORSKRIFT

28

STJERNEKOBLING

89

LAVSPENNINGSFORSKRIFT

29

TREKANTKOBLING

90

NEK 400