VG1 ELEKTROFAG

 

 

 

Fagplanen for skoleŚret er delt inn i 5 blokker.Hver enkelt blokk strekker seg over 5 uker. Blokk 1, 2, 3. og 4 inneholder i tillegg et kurs av 20 timers varighet. Innholdet i de forskjellige blokkene, og framdriften din i disse, finner du ved Ś studere studieplanen.

Rammeplan

Studieplan

Skoleverkstedet

Om din bedrift

 

 

 

 

 

Oppslagsbok

 

 

 

 

 

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

 

 

 

 

 

 

 

De forskjellige blokkene vil bli Śpnet i god tid etter hvert som skoleŚret gŚr framover.