BLOKK 1 

VG1-ELEKTROFAG

 

Arbeidet med emnene innenfor denne blokken vil ta 5 uker av skoleåret. I tillegg inneholder denne blokken et kurs i elsikkerhet, og en presentasjon av elektriske begreper.

 

 

Arbeidsplan for blokk 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursplan:

 

Grunnleggende dokumentasjon

Elektriske begreper.

Organisering av elektrofaget.

Sikkerhet i elektriske anlegg.

Kvalitetskontroll

Førstehjelp

 

 

 

 

 

 

Arbeidsemner:

 

A1

Kontaktorer.

 

D1

Dataanlegg.

 

D2

Lodding og montasje.

 

E1

Bryterkoblinger

 

M

Måleteknikk.