Skjemateknikk

 

 

 

 

 

 

 

Symboler

 

Energidelen

 

Primærkontrollen

 

Sikkerhet rundt maskiner

 

Sikkerhetskrav

 

 

 

Valg av startapparat

 

Direkte start

 

Samtidig start

 

Tung start

 

Dreieretningsvender

 

Stjerne trekantstarter

 

Autotrafostarter

 

 

 

 

 

PLS- Hardvare

 

PLS-kobling

 

 

 

Forrigling